Huidtherapie

Huidtherapie is een paramedisch beroep, waar men de zieke en beschadigde huid behandelt, meestal op doorverwijzing van arts of medisch specialist. Het doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening.

Als Huidtherapeute volg je een 4-jarige HBO-opleiding. Het is een vrij jong beroep en daarom nog niet goed bekend. Sinds 2003 zijn wij opgenomen in de wet- BIG en dat betekent dat de titel wettelijk beschermd is. Om deze naam te behouden, moeten wij jaarlijks na- en bijscholingen volgen en voldoen aan de eisen van het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

 

NVH
Een erkend huidtherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). De NVH is een overkoepelende organisatie die de belangen van de huidtherapeuten behartigt en organiseert na- en bijscholing voor leden. Daarnaast bemiddelt de NVH bij klachten. Huid- en Oedeempraktijk Mira Schouten is aangesloten bij de NVH.

 

Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen waaronder de Huidtherapie. Om aan de kwaliteitseisen van het register te voldoen zijn wij verplicht na- en bijscholingen te volgen. Huid- en Oedeempraktijk Mira Schouten is aangesloten bijĀ het kwaliteitsregister voor paramedici.